Sponzoři

 


Víkendový pobyt mladých hasičů S D H Havířov město

   Školní rok je pomalu u konce, a tak jsme se i my rozhodli zpříjemnit ho dětem víkendovým ozdravným soustředěním, které se konalo od 19. - 21. června 2015 v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Cílem tohoto pobytu bylo formou her a činností stmelit dětský kolektiv, který společně tráví v období soutěžní sezóny mnoho svého volného času, ale navzájem se nemají možnost tak dobře poznat. Soustředění mělo, ale také ozdravný záměr, a to, aby se děti z městské části dostaly do přírody s čerstvým vzduchem a mohly trávit alespoň těchto pár dnů v prostředí krásné a čisté přírody. Od pátku do neděle si vedoucí pro děti připravili bohatý program skupinových her, ve kterých se museli naučit vzájemné spolupráci, toleranci a respektu k ostatním. Můžeme teď zpětně říct, že mnohým z nich se to opravdu podařilo. Přestože pobyt byl pouze na tak krátkou dobu, všem zúčastněným se tato akce moc líbila a děti si odtamtud přivezly spoustu nových zážitků, a navázaly také i nová přátelství. V oddílu máme něco přes 45 dětí, a protože jsme chtěli, aby na tento pobyt jely všechny děti z našeho oddílu, rozhodli jsme se požádat Nadaci OKD o dotaci, která by nám tuto akci pomohla zafinancovat. Měli jsme to štěstí, že nám byla dotace přidělena a my jsme tak s našimi mladými hasiči mohli strávit krásné tři dny. Nadaci OKD velmi děkujeme za tuto finanční podporu a moc si jejich příspěvku vážíme. Děkujeme! Vedoucí a členové kolektivu SDH Havířov Město :-)


;


© SDH Havířov Město & Havířovští SOPTÍCI 2015 | designed by Luda_2
email: soptici (zavinac) sdh-havirov.cz

k vytvoření těchto www nebyl zneužit žádný CMS editor :)